Cuireann an Leabharlann Náisiúnta fáilte roimh fhéile Innovation Dublin

Tá áthas orainn fáilte a chur roimh sheoladh fhéile Innovation Dublin, a bhfuil Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag déanamh comhordú uirthi. Beidh na céadta imeachtaí ar siúl ar fud na cathrach i rith an 11 lá atá romhainn mar cheiliúradh ar a spiorad nuálach, cruthaitheach. Beidh seimineáir, comhdhálacha, cainteanna, ceardlanna, léirithe, turais, taispeántais agus comórtais ar siúl.

Beidh an leabharlann ag glacadh páirte san fhéile trí cheiliúradh a dhéanamh ar an stair fhada atá againn féin ó thaobh na nuálaíochta de. Bí linn in 2/3 Sráid Chill Dara, ar an Déardaoin 18 Samhain ag 11 r.n. chun an stair sin a iniúchadh trí thuras treoraithe a thabhairt ar ár dtaispeántas ilmheán dar teideal Discover.

Féach ar láithreán Gréasáin Innovation Dublin anseo.