An líon iontrálacha is mó riamh faighte ar chomórtas Poetry Aloud: Lárionaid Réigiúnacha fógartha

Fuaireamar an líon iontrálacha is mó riamh, is é sin le rá 1300 iontráil ar Poetry Aloud, an comórtas reacaireachta filíochta do dhaltaí iar-bhunscoile. Reáchtálann Éigse Éireann i gcomhar leis an Leabharlann Náisiúnta an comórtas seo gach bliain.

Tá sonraí na lárionad réigiúnach ar fáil anois.