Comhoibríonn LNÉ le Coláiste na Tríonóide i dTionscadal Cultúrtha ar Leith

D’fhógair Fiona Ross, Stiúrthóir Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, agus an Dr John Hegarty, Propast Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, gur ceapadh an Dr Catherine Morris mar Chomhordaitheoir Cultúrtha Leabharlann Náisiúnta na hÉireann/Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Is é seo an chéad uair a rinneadh comhcheapachán dá leithéid in Éirinn, agus is léiriú é ar leibhéal nua comhpháirtíochta agus rannpháirteachais struchtúrtha idir ollscoil Éireannach agus mór-institiúid chultúrtha.

Agus í ag labhairt faoin gcomhcheapachán, bhí an méid seo a leanas le rá ag an Stiúrthóir: “Is féidir soláthar seirbhíse agus éifeachtacht níos fearr a bhaint amach le haghaidh Choláiste na Tríonóide agus na Leabharlainne Náisiúnta mar gheall ar chomhoibriú den chineál seo. San fhadtréimhse, tá sé beartaithe ag an Leabharlann Náisiúnta agus ag Coláiste na Tríonóide tionscnamh nua an Chomhordaitheora Cultúrtha a fheidhmiú mar eiseamláir den dóigh ar féidir le hinstitiúidí oideachais comhoibriú le hinstitiúidí cultúrtha a bhunú agus a chothabháil agus timpeallacht chultúrtha nua atá dírithe ar an oideachas a chruthú ag an am céanna.”


Is féidir tuilleadh eolais faoin bhforbairt nua seo a fháil ar láithreán Gréasáin Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath