Seoladh Cartlainne: The National Archive of Irish Composers

Tar éis sheoladh na cartlainne seo (www.naic.ie), tá bileoga ceoil de shaothar cumadóirí Éireannacha ón 18ú haois, cumadóirí a bhfuil dearmad déanta orthu den chuid is mó sa lá atá inniu ann, ar fáil ar líne anois, saor in aisce, do dhaoine a bhfuil suim acu sa cheol ar fud na cruinne.

Is fiontar comhoibríoch é an National Archive of Irish Composers idir Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Ardscoil Cheoil agus Drámaíochta Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Digital Media Centre DIT agus Heritage Music Productions Ltd. Baineadh úsáid as saineolas i réimsí éagsúla sa tionscadal seo, amhail an leabharlannaíocht, taighde ceoil stairiúil agus cur i láthair in éineacht leis an teicneolaíocht digiteach cheannródaíoch a chuir an Digital Media Centre, Insitiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ar fáil.

Tá bailiúchán fréamhshamhla i bhfoirm dhigiteach de bhileoga ceoil stairiúla tábhachtacha don phianó le fáil ar an láithreán Gréasáin – bileoga ceoil atá ar fáil go léir inár mbailiúcháin. Tá taifeadtaí fuaime ann chomh maith le híomhánna digiteacha na mbileog ceoil.   

Agus í ag cur fáilte roimh thionscnamh an láithreáin Ghréasáin, dúirt Fiona Ross, Stiúrthóir Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, gur dul chun cinn mór é seo chun rochtain níos fearr a chur ar fáil ar cheol cumadóirí Éireannacha.

“Chomh maith le haithne agus ómós níos láidre a chothú i dtaca le ceol stairiúil na hÉireann, rud a ndearnadh faillí air go dtí seo, spreagfaidh an láithreán Gréasáin léann ar na seoda cultúrtha neamhaitheanta Éireannacha seo, agus go gcuirfí i láthair iad. Go háirithe, feabhsóidh sé rochtain ar acmhainní ceoil Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, agus spreagfaidh sé suim go hidirnáisiúnta in Éirinn mar ionad i gcomhair taibhiú agus taighde ceoil.”

Tugann an Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt tacaíocht don tionscadal.