Nuacht ón Leabharlann Náisiúnta

Léigh ár nuacht úrnua go léir anseo

Easter Opening 2011 (4/12/2011)
Opening hours Easter 2011

Amharc ar ‘No God and Two St Patricks’ ar líne (4/7/2011)
Daoibhse nach raibh seans agaibh éisteacht leis an díospóireacht scoil scairte an-suimiúil seo agus daoibhse ar mhian libh taitneamh a bhaint as athuair

Féilire Nua Imeachtaí Aibreán - Lúnasa (4/6/2011)
Beidh imeachtaí ar gheal le daoine iad mar Summer's Wreath againn arís i rith an tSamhraidh agus beidh clár rialta Tales and Trails (Scéalta agus Aistir) againn do theaghlaigh

NLI receives Open Source eGovernment Award for online catalogue (3/31/2011)
The Library's web-based catalogue wins eGovernment Award.

Tá NLI News Earrach/Samhradh 2011 ar fáil anois (3/22/2011)
Léigh gach rud fúinn!

Rogha nua seod le feiceáil inár dtaispeántas Léargas ar do Leabharlann Náisiúnta (3/18/2011)
Déan ár mbailiúcháin shaibhre a thaiscéaladh

Scoil Scairte Staire - 'No God and Two St Patricks' (2/22/2011)
Cuirfidh Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus History Ireland díospóireacht bhríomhar ar siúl faoi fhéiniúlacht náisiúnta na hÉireann.

New: Advance ordering in Manuscripts Reading Room (1/12/2011)
A new advance ordering facility introduced in the Manuscripts Reading Room from 4th January 2011.

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ar an ngearrliosta i gcomhair Gradam ríomh-Rialtais (1/10/2011)
Cuireadh Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ar an ngearrliosta i gcomhair Gradam ríomh-Rialtais sa chatagóir Foinse Oscailte.

Tall Tales & Deadly Drawings: taispeántas nua i gcomhair leanaí idir óg agus aosta (1/4/2011)
Taispeántas sa halla tosaigh ag ceiliúradh na mbailiúchán leabhar do leanaí agus na léaráidí leabhair atá sa Leabharlann.