Bronntar Gradam ríomh-Rialtais Foinse Oscailte ar LNÉ as catalóg ar líne

Ba mhór an onóir agus an pléisiúr don Leabharlann an t-ardghradam seo a bhaint amach dár gcatalóg ar líne.

Tugann an gradam aitheantas dúinn as an úsáid a bhainimid as bogearraí foinse oscailte, VuFind Discovery Interface agus Apache Solr ach go háirithe, chun rochtain níos fearr agus níos simplí a chur ar fáil ar na bailiúcháin a chnuasaímid agus a chaomhnaímid ar bhur son. Dúradh ag an searmanas go raibh an gradam tuillte ní hamháin as an úsáid a baineadh as foinse oscailte ach freisin mar gur thógamar ‘céim chun tosaigh eile ar fad’ trínár rannpháirtíocht phraiticiúil sa tionscadal Vufind agus trína gcuirimid leis.

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais ar VuFind a fháil

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais ar Apache Solr a fháil