Glacann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann Páirt sa Chonair Cheoil Amuigh Faoin Aer

Tá áthas ar Leabharlann Náisiúnta na hÉireann a bheith mar Phointe Conaire sa chonair ceoil speisialta amuigh faoin aer eagraithe ag an Ionad Ceoil Chomhaimseartha.

Chuir Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath maoiniú ar fáil don tionscadal seo a seoladh le linn Fhéile Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath an 23 Bealtaine agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí 31 Lúnasa 2011. Is é aidhm an tionscadail iniúchadh a dhéanamh ar na naisc shaibhre atá idir scríbhneoirí agus cumadóirí na hÉireann agus is ceiliúradh é ar ainmniú Bhaile Átha Cliath mar Chathair Litríochta UNESCO.

Ba é an t-ealaíontóir fuaime, Sven Anderson, a dhear an chonair cheoil amuigh faoin aer. Is éard atá ann ná cúig ionad ina bhfuil gléasanna éisteachta a bhraitheann gluaiseacht agus iad suite ar fud na paráide liteartha i bPáirc Phádraig, agus i sé ionad scaipthe níos faide amach inar féidir éisteacht trí leas a bhaint as Fón Cliste a úsáideann an teicneolaíocht is déanaí bunaithe ar ionaid i gcomhair fóin phóca.

Is iad na cúig ionad eile atá scaipthe amach ná Teach Tábhairne Grogan, Teach Tábhairne McDaid, Coláiste na Tríonóide, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge agus Páirc Mhuirfean.

Má íoslódálann tú feidhmchlár saor in aisce Layar (ar fáil le haghaidh iPhone 3GS, iPhone 4 agus gléasanna Android) ó www.cmc.ie/musictrail beidh tú in ann an turas a bhrath trí do chluasáin a úsáid nuair a bheidh tú in aice le pointe conaire.


Is é an píosa ceoil faoi leith a mbeidh tú ag éisteacht leis ag an bpointe conaire i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann (atá díreach taobh istigh de dhoras an phríomh-halla) ná Buile Suibhne leis an gcumadóir Éireannach Frank Corcoran, a fuair an t-inspreagadh lena chumadh ó shaothar an fhile Éireannaigh Seamus Heaney “Sweeney Astray: A Version from the Irish”. Tá cur síos cumasach ar an méid a d’fhulaing an Rí Suibhne sa bhfásach le fáil i dtéacs a scríobhadh sa 12ú haois agus tá scríbhneoirí an lae inniu in ann é a léamh san aistriúchán a rinne Cumann na Scríbheann nGaedhilge air (The Frenzy of Suibhne).

Nuair a bheidh an turas críochnaithe agat, bí cinnte cuairt a thabhairt ar an taispeántas Léargas ag 2/3 Sráid Chill Dara le féachaint ar shraith de sheoda an Chumainn atá ar taispeáint!