An tSaoráil Faisnéise agus Cosaint Sonraí

An tSaoráil Faisnéise

Tá na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise deartha chun rochtain phoiblí a cheadú ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí nach mbíonn ar fáil sa ghnáthchúrsa trí fhoinsí eile. Tá an rochtain ar fhaisnéis faoi na hAchtanna faoi réir díolúintí áirithe agus baineann nósanna imeachta sonracha agus teorainneacha ama léi. Ní foláir do gach comhlacht poiblí lámhleabhair thagartha a tháirgeadh faoi na hAchtanna ina leagtar amach struchtúr an eagrais, na seirbhísí a sholáthraítear agus na socruithe atá ann chun rochtain a sholáthar ar fhaisnéis (ar a dtugtar lámhleabhair Alt 15). Caithfear lámhleabhar a sholáthar freisin ina leagtar amach rialacha, treoirlínte agus cleachtais a úsáidtear sa chinnteoireacht (ar a dtugtar lámhleabhair Alt 16). Tá an comh-lámhleabhar um alt 15 agus 16 do Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ar fáil lena íoslódáil anseo (tugtar faoi deara go bhfuiltear i mbun próisis an lámhleabhar a nuashonrú le hathruithe eagrúcháin a léiriú laistigh den Leabharlann):

Caithfear Iarratais um Shaoráil Faisnéise ar Leabharlann Náisiúnta na hÉireann a dhéanamh i bhfoirm scríbhinne agus a sheoladh chuig An tUasal Gordon Farrell, Comhordaitheoir na Saorála Faisnéise, Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2. Caithfear maíomh go soiléir san iarratas go ndéantar é faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise, caithfear an bealach rochtana atá uait a shonrú, .i. cóip taifid nó deis taifead a fheiceáil, agus caithfidh an táille iomchuí a bheith i dteannta an iarratais féin.

Tá tuilleadh eolais i leith na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise ar fáil ón Roinn Airgeadais ar a láithreán gréasáin atá tiomanta don tSaoráil Faisnéise nó ar láithreán gréasáin an Choimisinéara Faisnéise.

Cosaint Sonraí

Le faisnéis a fháil maidir le Cosaint Sonraí, agus maidir le hiarratais a dhéanamh faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, íoslódáil an doiciméad seo a leanas le do thoil:2/3 Sráid Chill Dara, Sonraí an Cholúin Sheachtraigh
2/3 Sráid Chill Dara, Sonraí an Cholúin Sheachtraigh
Naisc Thapa