Déan Teagmháil Linne

Tá na príomhshonraí teagmhála don Leabharlann Náisiúnta liostaithe thíos. Bain úsáid as an Aimsitheoir Teagmhála chun dul i dteagmháil le ball foirne áirithe.

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2.
Teileafón: +353 (0)1 603 0213
Facs: +353 (0)1 661 2523
Ríomhphost: info@nli.ie
(Chun fiosrúcháin a dhéanamh faoinár mbailiúcháin, uaireanta oscailte agus nósanna imeachta iontrála.)

Seirbhísí Léitheora
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2

Teileafón: +353 (0)1 603 0211
Facs: +353 (0)1 661 2523
Ríomhphost: readerservices@nli.ie

Ginealas/Stair Teaghlaigh

Leabharlann Náisiúnta na hÉireann
Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2

Teileafón: +353 (0)1 603 0213
Facs: +353 (0)1 661 2523
Ríomhphostgenealogy@nli.ie

Rannóg na nAcmhainní Daonna
An Leabharlann Náisiúnta
4 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2

Teileafón: +353 (0)1 603 0200
Facs: +353 (0)1 676 6690
Ríomhphost: hr@nli.ie
(Chun fiosrúcháin a dhéanamh faoi dheiseanna fostaíochta sa Leabharlann.)

Oifig an Phríomh-Arailt
2-3 Sráid Chill Dara
Baile Átha Cliath 2

Teileafón: + 353 1 603 0311
Facs: + 353 1 662 1062
Ríomhphost: herald@nli.ie

An Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta
Cearnóg Theach an Tionóil
Barra an Teampaill
Baile Átha Cliath 2

Teileafón: + 353 1 603 0200
Facs: + 353 1 677 7451
Ríomhphost: npaoffice@nli.ie
(Chun fiosrúcháin a dhéanamh faoinár mbailiúcháin ghrianghrafadóireachta.)