Inrochtaineacht inár gcuid Foirgneamh

An Phríomhleabharlann

Tá bealach isteach do chathaoireacha rothaí chuig foirgneamh na príomhleabharlainne ag an bpríomhiontráil ar Shráid Chill Dara, áit a bhfuil rampa ar fáil. Nuair a théann duine isteach sa Halla Tosaigh, bíonn rochtain ag úsáideoirí cathaoireacha rothaí ar an Deasc Eolais, ar an siopa agus ar an gcaifé atá lonnaithe ar an mbunurlár agus ar an bPríomhsheomra Léitheoireachta agus an Seomra Léitheoireachta Micreascannán ar an gcéad urlár tríd an ardaitheoir. Is féidir dul chomh fada leis an limistéar taispeántais freisin ar an mbunurlár íochtarach ach an t-ardaitheoir atá lonnaithe ar dheis amach ón Halla Tosaigh a úsáid. Ar chúiseanna Sláinte agus Sábháilteachta, rachaidh ball foirne in éineacht le húsáideoirí cathaoireacha rothaí san ardaitheoir.

Tá seomra scíthe inrochtana lonnaithe ar an mbunurlár ar chúl an Halla Tosaigh.

Cathaoir “evac”

Tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag an Leabharlann Náisiúnta chun cuidiú le léitheoirí faoi mhíchumas luaineachta an Seomra Léitheoireachta i bpríomhfhoirgneamh na Leabharlainne a aslonnú, i gcás éigeandála, ag baint úsáide as cathaoir "evac". Buailfidh an Leabharlannaí ar Dualgas leat nuair a thiocfaidh tú chuig an Leabharlann chun na nósanna imeachta sin a mhíniú.

Saoráid Léitheoireachta Micreascannán ar bhunurlár na Príomhleabharlainne

Sa chás nach mbeadh léitheoir faoi mhíchumas luaineachta compordach ag baint úsáide as an gcathaoir “evac” i gcás éigeandála, beidh limistéar seirbhíse eile ar fáil dóibh i seomra amach ón halla tosaigh.

Lúba Éisteachta

Chuireamar isteach lúba éisteachta ag an Deasc Eolais sa halla tosaigh, ag na deasca tagartha sna seomraí léitheoireachta agus sa phríomhlimistéar taispeántais chun cabhrú le léitheoirí a bhfuil lagú éisteachta orthu leas iomlán a a bhaint as seirbhísí agus as bailiúcháin na Leabharlainne.

An Rannóg Lámhscríbhinní agus an Limistéar Taispeántais, 2/3 Sráid Chill Dara

Ba chóir do chuairteoirí a úsáideann cathaoireacha rothaí agus ar mian leo rochtain a fháil ar an Seomra Léitheoireachta Lámhscríbhinní nó ar an Limistéar Taispeántais ar an mbunurlár dul chuig an bPríomhleabharlann ar dtús, agus as sin rachaidh duine éigin in éineacht leo chuig 2/3 Sráid Chill Dara tríd an rampa atá in aice le Uimh. 4 Sráid Chill Dara, foirgneamh riaracháin na Leabharlainne atá ceangailte léi.

Mar gheall ar shrianta aslonnaithe éigeandála ón seomra léitheoireachta ar an dara hurlár den fhoirgneamh, soláthraítear saoráidí léitheoireachta do chuairteoirí faoi mhíchumas luaineachta ar an mbunurlár cóngarach don Limistéar Taispeántais. Sa chás go dteastódh ábhar lámhscríbhinne uait agus chun moill neamhriachtanach a sheachaint féadfaidh tú dul i dteagmháil le foireann na Seirbhísí Léitheora roimh do chuairt agus beidh ábhar socraithe acu duit roimh ré.

Tá seomraí scíthe inrochtana ar an mbunurlár ag 2/3 Sráid Chill Dara.

Taispeántas sa Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta.

Tá rochtain iomlán ag úsáideoirí cathaoireacha rothaí ar an limistéar taispeántais sa Chartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta i mBarra an Teampaill. Tá feidhm freisin leis an nós imeachta don chathaoir "evac" a bhfuil tagairt déanta di thuas i gcás chéad urláir na Cartlainne.

Madraí Treorach

Is féidir madraí treorach a thabhairt isteach i ngach limistéar poiblí d'fhoirgnimh na Leabharlainne.

Beidh foireann na Seirbhísí Léitheora sásta aon fhiosrúcháin a bhaineann le saoráidí in aon cheann d'fhoirgnimh na Leabharlainne a phlé leat agus is féidir dul i dteagmháil leo trí ríomhphost ag readerservices@nli.ie nó trí ghlaoch a chur orthu ag 6030227.

Príomh-Fhoirgneamh, Halla Tosaigh
Príomh-Fhoirgneamh, Halla Tosaigh
Naisc Thapa