Latest news and updates


Bealtaine ag Leabharlann Náisiúnta na hÉireann (5/1/2011)
Féile Bhealtaine i Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Uaireanta Oscailte Lá Saoire Bainc na Bealtaine (4/28/2011)
Taispeántais ar oscailt ó 12 - 5 i.n. Lá Saoire Bainc na Bealtaine

Uaireanta Oscailte na Cásca 2011 (4/12/2011)
Uaireanta Oscailte na Cásca 2011

Amharc ar ‘No God and Two St Patricks’ ar líne (4/7/2011)
Daoibhse nach raibh seans agaibh éisteacht leis an díospóireacht scoil scairte an-suimiúil seo agus daoibhse ar mhian libh taitneamh a bhaint as athuair

New Calendar of Events April - August (4/6/2011)
Our summer events see the return of old favourites like Summer's Wreath and the start of our new regular slot for families Tales and Trails

Bronntar Gradam ríomh-Rialtais Foinse Oscailte ar LNÉ as catalóg ar líne (3/31/2011)
Buann catalóg ar líne na Leabharlainne Gradam ríomh-Rialtais.

Tá NLI News Earrach/Samhradh 2011 ar fáil anois (3/22/2011)
Léigh gach rud fúinn!

Rogha nua seod le feiceáil inár dtaispeántas Léargas ar do Leabharlann Náisiúnta (3/18/2011)
Déan ár mbailiúcháin shaibhre a thaiscéaladh

Scoil Scairte Staire - 'No God and Two St Patricks' (2/22/2011)
Cuirfidh Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus History Ireland díospóireacht bhríomhar ar siúl faoi fhéiniúlacht náisiúnta na hÉireann.

Úrnua: Luathordú ar fáil i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní (1/12/2011)
Tugadh isteach áis nua luathordaithe i Seomra Léitheoireachta na Lámhscríbhinní ón 4 Eanáir 2011.