Logo
English Gaeilge |
Éamonn Ceannt
Thomas J. Clarke
Joseph Mary Plunkett
James Connolly
Thomas MacDonagh
Patrick Henry Pearse
Seán Mac Diarmada

Fáilte go clár na Leabharlainne Náisiúnta don bhliain 2016, ar cuid de mhórchlár Éire 2016 é. Is féidir leat iniúchadh a dhéanamh ar ár mbailiúcháin dhigiteacha a bhaineann leis an seachtar a shínigh Forógra 1916; is féidir leat féachaint ar a mbeidh ar siúl le linn na bliana; is féidir leat foghlaim faoinár dtaispeántais; agus is féidir leat faisnéis a fháil faoin taifead digiteach ar líne a bheidh á chruthú againn ar Éirinn sa bhliain 2016. Chomh maith leis sin, is féidir leat síntiús a ghlacadh anseo le “Guthanna an Éirí Amach”, ár sraith podchraoltaí gearra.

Welcome to the National Library's programme for 2016, part of the overall Ireland 2016 programme. You can explore our digital collections related to the seven signatories of the 1916 Proclamation, see what's on throughout the year, learn more about our exhibitions and discover how we're capturing the digital record of Ireland online in 2016. You can also subscribe to our series of short podcasts, "Voices of the Rising".

Subscribe Liostáil

Digital Collections

Bailiúcháin Dhigiteacha

Explore our documents and photographs related to each signatory

Déan iniúchadh ar ár ndoiciméid agus ar ár ngrianghraif a bhaineann le gach sínitheoir

Éamonn Ceannt
Thomas J. Clarke
Joseph Mary Plunkett
James Connolly
Thomas MacDonagh
Patrick Henry Pearse
Seán Mac Diarmada

Events

Imeachtaí

Find out what's on throughout the year

Faigh faisnéis faoina mbeidh ar siúl le linn na bliana

Exhibitions

Taispeántais

Take a closer look at our four exhibitions for 2016

Féach go mion ar na ceithre thaispeántas a bheidh ar siúl againn sa bhliain 2016

exhibition

The 1916 Rising:
Personalities and Perspectives

Explore the 1916 Rising through the National Library's collections with this online exhibition.

Éirí Amach 1916:
Pearsantachtaí agus Dearcthaí

Déan iniúchadh ar Éirí Amach 1916 trí bhailiúcháin na Leabharlainne Náisiúnta, agus an taispeántas ar líne seo á úsáid agat.

Visit Níos mó
exhibition

Signatories

Learn more about the men who signed the 1916 Proclamation.

Sínitheoirí

Foghlaim tuilleadh faoi na fir a shínigh Forógra 1916.

Visit Níos mó
exhibition

Rising

Experience the Easter Rising at the National Photographic Archive through our rich photographic collections.

Éirí Amach

Féach ar eachtraí Éirí Amach na Cásca ag an gCartlann Náisiúnta Ghrianghrafadóireachta trínár mbailiúcháin fhótagrafacha.

Visit Níos mó
exhibition

WW Ireland:
Exploring the Irish Experience

Understand the broader context of 1916 with our exhibition on the Irish experience of WWI

WW Éire:
Eispéireas na hÉireann a Iniúchadh

Gnóthaigh tuiscint ar mhórchomhthéacs 1916 trí shúil a chaitheamh ar eispéireas na hÉireann le linn an Chéad Chogaidh Dhomhanda

Visit Níos mó

2016 Web Archiving

Remembering 1916, Recording 2016

Cartlannú Gréasáin 2016

Cuimhneamh ar an mBliain 1916 agus an Bhliain 2016 a Thaifeadadh

As part of the NLI’s programme for 2016, we will record the online life of Ireland on the 100th anniversary of 1916, capturing and preserving the content of key websites that tell our 2016 story.


By collecting these websites the NLI will be contributing to the national conversation around commemoration by providing a unique contemporary online record of Ireland’s 2016 local, state, and international commemorative events.

Mar chuid de chlár an NLI don bhliain 2016, déanfaimid taifeadadh ar shaol ar líne na hÉireann ar chomóradh 100 bliain na bliana 1916, agus ábhar na bpríomhshuíomhanna Gréasáin ar a n-insítear ár scéal sa bhliain 2016 á ngabháil agus á gcaomhnú againn.


Agus na suíomhanna Gréasáin sin á mbailiú aici, beidh rannchuidiú á dhéanamh ag an NLI maidir leis an gcomhrá náisiúnta ar an gcomóradh trí thaifead comhaimseartha uathúil ar líne a dhéanamh ar imeachtaí comórtha Éire 2016 – idir imeachtaí áitiúla, imeachtaí stáit agus imeachtaí idirnáisiúnta. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil anseo.

Learn more Níos mó